Slovenský jazyk

V rámci štúdia prekladateľsva a tlmočníctva na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského som absolvovala aj teoretické a praktické kurzy slovenského jazyka a všetkých základných filologických disciplín (morfológia, syntax, štylistika).

Aj v praxi sa často stretávame s požiadavkou revízie textu, či už na pravopisnej alebo štylistickej rovine a preto ponúkame komplexnú kontrolu textu aj v slovenčine.

Ak chcete zlepšiť svoju jazykovú gramotnosť, využite služby našich doučovateľov.