Slovenský jazyk

Je slovo spisovné? Hovoríme "bez duba" alebo "bez dubu" ? Tu sa to dozviete.

Nenechajte sa pomýliť jednoduchým výzorom, kvalita týchto stránok je na najvyššej úrovni!

        slovenský korpus

        KSSJ, SSS